Home2022-05-29T09:15:58+00:00

درباره این معاونت

Loading...

“معاونت توسعه ومدیریت منابع دانشگاه نقش مهمي در برنامه ریزی، راهبري و مدیریت منابع انسانی، مالی و سرمایه های دانشگاه و برنامه ریزی و کنترل هزینه ها دارد. در مجموع مي‏توان گفت که اين معاونت با انجام وظايف خود راه را براي تحقق هدفهاي آموزشي و تحقيقاتي و فناوري دانشگاه هموار مي‏نمايد. مهمترین وظایفی که در این معاونت انجام می شوند عبارتند از”

  • کنترل و راهبری امور مربوط به مدیریت منابع انسانی، مالی و سرمایه و داراییهای دانشگاه

  • برنامه ریزی، راهبری و کنترل اداره ونظارت برحسن اجرای کلیه امور اداری، پشتیبانی، مالی، عمرانی وتشکیلات دانشگاه مطابق با مصوبات ،مقررات وآئین نامه های مربوط

  • رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه وهدایت ونظارت برچگونگی گردشکارها و روشهای کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی دانشگاه

  • تعیین وضعیت موجود دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات وفرصتها و تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقاء به وضعیت مطلوب.

  • همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه

اخبار و اطلاعیه ها

افراد

معاونت

دکتر علی کمالی ایگلی
دکتر علی کمالی ایگلیمعاون توسعه و مدیریت منابع
  • دکتری مهندسی مکانیک

  • دانشیار

  • دانشکده مهندسی مکانیک

  • گروه آموزشی طراحی جامدات

زیر شاخه ها

دکتر احسان حاجی زاده
دکتر احسان حاجی زادهمدیریت برنامه بودجه و تحول اداری
مهندس بهنام صبوحی
مهندس بهنام صبوحیمدیریت امور اداری و پشتیبانی
مهندس سید محمد تقی زاده
مهندس سید محمد تقی زادهمدیریت امور مالی
دکتر فرزاد حاتمی
دکتر فرزاد حاتمیدفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

تماس با ما

Telephone

تلفن

64540 – 64541

E-mail

ایمیل

sabaei@aut.ac.ir

Address

آدرس

تهران – خیابان حافظ – بالاتر از پل کالج – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – ساختمان فارابی – طبقه6

تماس با ما