منوی اصلی

جدیدترین اطلاعیه ها

ماژولی برای نمایش متن ها

تماس با معاونت

ایمیل : frahmati@aut.ac.ir
تلـفن :  ۶۴۵۴۰
-         ۶۴۵۴۱
فکس : ۶۶۹۵۹۱۹۵

ورود کاربرانMitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 
آشنایی با معاونت توسعه ومدیریت منابع دانشگاه چاپ فرستادن به ایمیل

معاونت توسعه ومدیریت منابع دانشگاه نقش مهمي در راهبري و هدايت سيستم پشتيباني دانشگاه و  تأمين اعتبارات مالي و تنظيم هزينه‏ ها بر عهده دارد. در مجموع مي‏توان گفت که اين معاونت با انجام وظايف خود راه را براي تحقق هدفهاي آموزشي و تحقيقاتي و فناوري دانشگاه هموار مي‏نمايد.

عمده‏ ترين وظايف حوزه معاونت توسعه ومدیریت منابع از اين قرار است:

١) ابلاغ کلیه مصوبات،مقررات وآیین نامه های ابلاغی از سوی رئِس دانشگاه به واحدهای ذی ربط وپیگری ونظارت بر حسن اجرای آن.

٢) تدوین آئین نامه ها ودستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب

٣) ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر

٤) پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه.

٥) نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان ازحسن اجرای وظایف آنها

٦) همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه

٧) اداره ونظارت برحسن اجرای کلیه امور اداری ،پشتیبانی ،مالی ،عمرانی وتشکیلات دانشگاه،مطابق با مصوبات ،مقررات وآئین نامه های مربوط

٨) رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه وهدایت ونظارت برچگونگی گردش  کارها و روشهای کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی دانشگاه.

 

9)نظارت برمصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امناء وسایر قوانین ومقررات مالی مورد عمل دانشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هیأت امناء ذی ریط

10)تعیین وضعیت موجوددانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت وتنگناها ومشکلات  وفرصتها وتهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقاءبه وضعیت مطلوب.

11)نظارت بر انجام تعمیرات اساسی به منظور احیاءونگهداری ساختمانها وتأسیسات موجود

12)تشکیل کمیته تدوین روشهای اجرایی به منظور بهینه سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونتهای دانشگاه

13)استقرار فرآیند شناسایی درآمد وکنترل مناسب برچرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انظباط مالی در بخشهای مختلف دانشگاه.

14)تدوین روشهای اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات دانشگاه به منظورحفظ ونگهداری از سرمایه های ملی دانشگاه.

15)نظارت بر فعالیتهای بهره وری وتحول اداری دانشگاه

16)انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

مسئوليت حوزه معاونت توسعه ومدیریت منابع از سال 1396/2/12 تاکنون به عهده آقای دکترفرهاد رحمتی است. ايشان داراي دکتری ریاضی است.

 
 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS

تازه ترین اخبار

 
دوشنبه
تیر
۱۳۹۷
۴
 
کلیه حقوق نزد دانشگاه صنعتی امیر کبیر محفوظ است - ۱۳۸۸.    طراحی و اجرا : احمد عرفانیان