Home2020-09-20T08:57:44+00:00

درباره این معاونت

Loading...

“معاونت توسعه ومدیریت منابع دانشگاه نقش مهمي در برنامه ریزی، راهبري و مدیریت منابع انسانی، مالی و سرمایه های دانشگاه و برنامه ریزی و کنترل هزینه ها دارد. در مجموع مي‏توان گفت که اين معاونت با انجام وظايف خود راه را براي تحقق هدفهاي آموزشي و تحقيقاتي و فناوري دانشگاه هموار مي‏نمايد. مهمترین وظایفی که در این معاونت انجام می شوند عبارتند از”

 • کنترل و راهبری امور مربوط به مدیریت منابع انسانی، مالی و سرمایه و داراییهای دانشگاه

 • برنامه ریزی، راهبری و کنترل اداره ونظارت برحسن اجرای کلیه امور اداری، پشتیبانی، مالی، عمرانی وتشکیلات دانشگاه مطابق با مصوبات ،مقررات وآئین نامه های مربوط

 • رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه وهدایت ونظارت برچگونگی گردشکارها و روشهای کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی دانشگاه

 • تعیین وضعیت موجود دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات وفرصتها و تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقاء به وضعیت مطلوب.

 • همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه

اخبار و اطلاعیه ها

افراد

معاونت

دکتر فرهاد رحمتی
دکتر فرهاد رحمتیمعاون توسعه و مدیریت منابع
 • دکتری ریاضی دانشگاه پل ساباتيه تولوز، فرانسه

 • کارشناسی ارشد ریاضی (هندسه جبری) دانشگاه پل ساباتيه تولوز، فرانسه

 • مدير گروه رياضي محض (از 1389 )

 • مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده ریاضی (از 1386 تا 1389)

 • نماينده وزارت علوم و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در فرانسه(1384 -1385)

 • مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم ( اسفند 1379 -اسفند 1383 )

 • معاون دانشجوئی دانشگاه صنعتی امیرکبیر(1376-1378 )

 • رئیس مرکز اسناد وکتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی امیر کبیر(1376 )

 • نماينده وزارت علوم و عضو هیئت نظارت وبازرسی  شورای عالی انقلاب فرهنگی (1380-1383)

 • عضو شورای مرکزی بورس (1379-1383)

زیر شاخه ها

دکتر ماهوت چی
دکتر ماهوت چیمدیریت برنامه بودجه و تحول اداری
دکتر غلامعباس حاجی بیگی
دکتر غلامعباس حاجی بیگی مدیریت امور اداری و پشتیبانی
مهندس جعفر عبدی
مهندس جعفر عبدیمدیریت امور مالی
دکتر فرزاد حاتمی
دکتر فرزاد حاتمیدفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

تماس با ما

Telephone

تلفن

64540 – 64541

E-mail

ایمیل

sabaei@aut.ac.ir

Address

آدرس

تهران – خیابان حافظ – بالاتر از پل کالج – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – ساختمان فارابی – طبقه6

تماس با ما