Home2018-07-15T22:05:18+00:00

درباره این معاونت

Loading...

“معاونت توسعه ومدیریت منابع دانشگاه نقش مهمي در برنامه ریزی، راهبري و مدیریت منابع انسانی، مالی و سرمایه های دانشگاه و برنامه ریزی و کنترل هزینه ها دارد. در مجموع مي‏توان گفت که اين معاونت با انجام وظايف خود راه را براي تحقق هدفهاي آموزشي و تحقيقاتي و فناوري دانشگاه هموار مي‏نمايد. مهمترین وظایفی که در این معاونت انجام می شوند عبارتند از”

 • کنترل و راهبری امور مربوط به مدیریت منابع انسانی، مالی و سرمایه و داراییهای دانشگاه

 • برنامه ریزی، راهبری و کنترل اداره ونظارت برحسن اجرای کلیه امور اداری، پشتیبانی، مالی، عمرانی وتشکیلات دانشگاه مطابق با مصوبات ،مقررات وآئین نامه های مربوط

 • رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه وهدایت ونظارت برچگونگی گردشکارها و روشهای کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی دانشگاه

 • تعیین وضعیت موجود دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات وفرصتها و تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقاء به وضعیت مطلوب.

 • همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه

اخبار و اطلاعیه ها

افراد

معاونت

دکتر فرهاد رحمتی
دکتر فرهاد رحمتیمعاون توسعه و مدیریت منابع
 • دکتری ریاضی دانشگاه پل ساباتيه تولوز، فرانسه

 • کارشناسی ارشد ریاضی (هندسه جبری) دانشگاه پل ساباتيه تولوز، فرانسه

 • مدير گروه رياضي محض (از 1389 )

 • مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده ریاضی (از 1386 تا 1389)

 • نماينده وزارت علوم و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در فرانسه(1384 -1385)

 • مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم ( اسفند 1379 -اسفند 1383 )

 • معاون دانشجوئی دانشگاه صنعتی امیرکبیر(1376-1378 )

 • رئیس مرکز اسناد وکتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی امیر کبیر(1376 )

 • نماينده وزارت علوم و عضو هیئت نظارت وبازرسی  شورای عالی انقلاب فرهنگی (1380-1383)

 • عضو شورای مرکزی بورس (1379-1383)

زیر شاخه ها

دکتر عسل آغاز
دکتر عسل آغازمدیریت برنامه بودجه و تحول اداری
حمیدرضا طوسی
حمیدرضا طوسی مدیریت امور اداری و پشتیبانی
محسن دخانچی
محسن دخانچیمدیریت امور مالی
دکتر وحید شاه حسینی
دکتر وحید شاه حسینیدفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
غلام عباس حاجی بیگی
غلام عباس حاجی بیگیاداره امور حقوقی
دکتر سید حمید رضا شهابی
دکتر سید حمید رضا شهابیاداره انتشارات

تماس با ما

Telephone

تلفن

64540 – 64541

E-mail

ایمیل

frahmati@aut.ac.ir

Address

آدرس

تهران – خیابان حافظ – بالاتر از پل کالج – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – ساختمان فارابی – طبقه6

تماس با ما